İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı Ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi ve uzmanlık çalışmaları

Sosyal Güvenlik Danışmanlığı

İlkyardım Eğitimleri

Yangın Eğitimi

Hijyen Eğitimleri

Kalite yönetimi sistemleri eğitimi, danışmanlığı ve belgelendirmesi

Bordrolama Danışmanlığı

Taşeron İlişkileri Yönetimi

konularında her biri alanında uzman ekibiyle hizmet vermekteyiz.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda bir tanımlama yapmak gerekirse; işyerlerinde işin ilerlemesinin bir takım nedenlerden dolayı sekteye uğraması ve işçi sağlığına zarar verecek koşulların ortadan kaldırılması amacıyla yapılan sistematik ve bilimsel çalışmalardır. İş sağlığı ve güvenliği konusu Avrupa Birliği de 1980’li yıllarda 89,391,EEC sayılı iş sağlığı ve güvenliği direktifi ile bu konuya ağırlık vermiştir. Genel olarak bir işyerinde yapılması gereken iş sağlığı ve iş güvenliği konuları şu şekilde sıralanabilir;

  •  İşyerinde çalışma gösteren personeli korumak. Bu durum iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının temelini oluşturur.

  • Yapılan üretimin güvenli olmasını sağlamak; bu çalışma çok önemlidir. Çünkü üretimin güvenli olması demek verimin de artması demektir.

  • İşletmenin güvenliğini sağlamak; iş güvenliği sayesinde çalışma yapılan makinelerin arızaları ve devre dışı kalmaları, patlamaları ve işletmede yangın çıkması gibi durumlar ortadan kaldırılır. Bu şekilde bir çalışmayla da iş güvenliği sağlanmış olur.

İş Güvenliği Ve Sağlığı Hafife Alınmayacak Bir Konudur

İş sağlığı ve güvenliği bir firma için çok yönlü bir çalışmayı gerektirmektedir. Çalışmaların aşamalarında, tıp, fizik, kimya, matematik, istatistik ve psikoloji gibi birçok alandan faydalanılır. İş güvenliği ve iş sağlığı tüm iş alanlarını kapsamaktadır. İş güvenliğine yeterli önem verilmediği takdirde kesikler, yaralanmalar, elektrik çarpmaları, zehirlenme, cilt hastalıkları, ortopedik sorunlar, organ kayıpları, ölümler ve toplu ölümler gibi durumlar karşımıza çıkmaktadır.