+90 216 573 6781
info@prizma-osgb.com.tr

Fuar iSG

Prizma OSGB > Fuar iSG

PRİZMA GROUP EVENT RISK MANAGEMENT & SAFETY SERVİCES

 

Prizma Group olarak 12 yılı aşkın bir süredir, İş Sağlığı ve Güvenliği başta olmak üzere fuar ve etkinlik alanlarında proje kontrolü, alan yönetimi, etkinlik, fuar alanı, spor müsabakaları ve eğlence alanları acil durum planı, yangın planları ve yangın sistemleri kontrolü gibi konularda uzmanlaşarak kurumsal hizmet vermekteyiz. Çalışmalarımızı firmamıza özel online fuar yazılım programımız ile güvenli bir şekilde raporlama yaparak geliştirmekteyiz. Türkiye de ki bir çok fuar alanında proje onayları dahil olmak üzere iş sağlığı ve güvenliği denetimleriyle yüzlerce etkinliği başarılı şekilde tamamlamış bulunmaktayız. Çalışmalarımızda müşteri taleplerine göre farklı çalışma modelleri ile organizatörün üzerindeki iş yükünü alarak asıl işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz.

Çalışmalarımızı başta yerel mevzuat olmak üzere ve buna ilave küresel çapta değer gören ve önemli fuar şirketlerin benimsediği “g-Guide Organizatör Fuarlarında Sağlık ve Güvenlikle İlgili Küresel Standartları” nı referans alarak yapmaktayız.

Hizmetlerimizden faydalanmak ve bizleri tanımak için info@prizma-hr.com adresine mail atarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Amacımız, bir Organizatör etkinliğinde veya fuarında çalışan veya ziyaret eden herhangi bir kişinin sağlık ve güvenliğini gözeten standartların oluşturulmasıdır. Bu standartlar; Organizatör personeli, fuar merkezi görevlileri, yüklenici ve katılımcı firmalara bütün ülkelerde alınması gerekli asgari kabul edilebilir güvenlik standartlarına ilişkin olarak rehberlik yapmalıdır; ancak herhangi bir ülkede bunların önüne geçecek ve yerini alacak daha yüksek standartların var olduğu da unutulmamalıdır. Bunlar, genel olarak her türlü etkinlik için geçerlidir ancak öncelikle fuarlar göz önünde bulundurularak kaleme alındılar. Bu standartlara ulaşılamadığı durumlarda, Etkinlik Müdürü veya dengi pozisyondaki yetkili, kendi takdir ve görüşlerine dayanarak buna uygun ulaşılabilir bir standart belirlemelidir. 

Organizatör çalışanları, Yüklenicileri ve Fuar Katılımcılarının sorumlulukları: Fuar ve etkinlik alanlarında yer alan her işveren ve çalışanı sağlık ve güvenlik politikası ve sağlık ve güvenlik konusundaki ilgili yerel yasa ve yönetmeliklere uymak; Kendilerinin ve hareket veya ihmallerinden etkilenebilen diğerlerinin sağlık ve emniyetini gözetmek; Atılması gerekli doğru adım veya izlenmesi gerekli standart hakkında herhangi bir şüphenin olması durumunda tavsiye almak; Organizatör tarafından atanan sağlık ve güvenlik personelinin ve kat yöneticilerinin ve diğer sağlık ve güvenlik yetkililerinin makul taleplerini yerine getirmekten sorumludur.

Bir etkinlik sırasında Operasyon Yöneticisi tarafından icra edilebilecek kontrollerin bir sınırı vardır ve bu nedenle geniş kapsamlı etkinliklerde bir veya daha fazla sayıda alan yöneticisinin atanması gerekebilir. Bu kişilerin ataması normal koşullar altında Organizatörler tarafından yapılır ancak tüm önemli katılımcıların mekanda sağlık ve güvenliği idare edebilecek uzman çalışanlarının olması gerekir. Gerekli kişi sayısı, yapılan risk değerlendirmesi ile belirlenmelidir. Organizatör için bir alan yöneticisinin sağlık ve güvenlik konularındaki görevleri, bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla şöyledir: 

• Organizatörün etkinlik risk değerlendirmesi koşullarını uygulamak 

• Etkinliğin düzenlendiği katta güvenlik ve sağlık konusunda Organizatör, mekan yetkilileri, taşeronlar ve katılımcılar arasındaki koordinasyonu sağlamak 

• Koridorları ve acil durum çıkışlarını açık tutarak ve araç hareketleri ile yüksekte yapılan çalışmalar gibi diğer tehlikeli faaliyetleri izleyerek, güvenli bir çalışma ortamının korunmasını sağlamak 

• Tehlikeler ve güvenli olmayan koşullara karşı etkinliğin düzenlendiği katı izlemek 

• Sağlık ve güvenliğe yönelik olaylarla ilgilenmek veya etkinliğin düzenlendiği alanda çözülememeleri halinde durumu Organizatöre bildirmek 

• Kazaları ve sağlık ile güvenliğe yönelik olayları bildirmek ve gerekli olması halinde bunları soruşturmak 

• Sağlık ve güvenlikle ilgili konularda uzman tavsiyelerde bulunmak 

PRISM GROUP EVENT RISK MANAGEMENT AND SAFETY SERVICES

 

Prism for over 12 years as Group Occupational Health and Safety mainly fair and the event space project control, site management, events, fairgrounds, sports and entertainment areas, emergency plan, specializing in areas such as fire plans and fire systems control the enterprise We are serving. Our work with our special online exhibition software program we are developing our company safely through reporting. Hundreds of events with the occupational health and safety inspections, including project approvals in a fairground in Turkey that we have completed successfully. with different operating models based on customer demand for our work by taking the workload on the organizers are providing to focus on their core business.

Especially local legislation and also sees the value of our work globally and has adopted important exhibition company " G-Guide to Health and Safety-Related Standards in Global Trade Organizer " which we make by reference.

To benefit from our services, and we have to recognize info@prizma-hr.co I can get more info by email at the address.

Our goal in working or visiting an exhibition or event organizer is the creation of any person overseeing the health and safety standards. These standards; Organizers staff, exhibition center officials, contractors and taking in all the countries participating companies must make the necessary guidance on the minimum acceptable security standards; but it will pass in front of them and will take place in any country should also be noted that there are higher standards. These are generally applicable to all kinds of events, but first and was drafted taking into account the fair. In case these standards could not be met, the Event Manager position or equivalent authority should determine a suitable standard it can be accessed and opinions based on their own discretion. anizers employees, contractors and the responsibility of Exhibitor: Trade show and every employer and employee health and safety policy Located in space activities and health and to comply with local laws and regulations relating to security; Others can be affected by movement or omissions themselves and to protect the health and safety; Disposal or monitoring necessary step toward getting advice if there is any doubt about the required standards; The health and safety of the personnel assigned by the organizers and floor managers and other health and safety authorities are responsible for the fulfillment of their reasonable demands.

There is a limit of controls that can be exercised by the Operations Manager during an event in a wide range of activities and therefore may require the appointment of one or more domain administrator. This assignment is made by the organizers of persons under normal conditions, but all participants must be important to be able to handle health and safety professionals working in space. Required number of people, should be determined by the risk assessment. Organizers of tasks in an area manager for health and safety issues, without being limited as follows: 

• Implement a risk assessment of the conditions of the event organizer 

• Organizers of the event held on the floor for safety and health, the authorities of the venue, ensuring coordination between the subcontractors and participants 

• Corridors and keeping open the emergency exit and other dangerous activities, such as watching the work done with high vehicle movements, ensure the protection of a safe working environment 

• Hazards and watch the activity against unsafe conditions laid solid 

• Health and safety for dealing with incidents or to report the situation to be solved organizers fail to reach the area where the event is held 

• Accident and health safety and to investigate and report incidents to them if necessary 

• expert advice on issues related to health and safety 

Prizma OSGB, Prizma İş Güvenliği, İş Sağlığı ve Güvenliği, OSGB Nedir? İstanbul OSGB, Manisa OSGB, Ataşehir osgb, ümraniye osgb, kadıköy osgb, maltepe osgb, pendik osgb, mosb osgb, hülyam osgb, imes osgb, karas osgb, İzmir OSGB, Kocaeli OSGB, Gebze OSGB, Risk analizi, acil eylem planı, sağlık raporu, iş güvenliği eğitimi, isg katip, iş güvenliği nedir, fuar iş güvenliği, fuarlarda iş güvenliği, etkinlik risk analizi, işe giriş raporu, bordrolama, yangın eğitimi, hijyen eğitimi, deprem eğitimi, revir, avm reviri nasıl kurulur, revir nasıl kurulur, ambulans hizmeti, işyeri hekimi hizmeti, işyeri hekimi, iş güvenliği uzmmanı, diğer sağlık personeli, hemşire, acil tıp teknisyeni, patlamadan korunma dokümanı, isg, hse, isg eğitimi, 6331 sayılı kanun, iş kazası raporu, iş kazası, iş güvenliği denetimi 

FUAR TAKVİMİ

Çukurova 13. Kitap Fuarı1)Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.      2)Çukurova Fuarcılık A.Ş.
16. Uluslararası Dossodossi Moda Gösteri FuarıDossodossi Fuarcılık A.Ş.
JUNIOSHOW
Bursa 14.Uluslararası Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
38.Uluslararası  İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri Fuarı CBME TürkiyeUBM ICC Fuarcılık ve Organizasyon Tic. A.Ş. 
Küresel Temizlik FuarıExpo Master Fuar Kongre ve Tic. A.Ş.
3.Exponaz Agro Tarım, Hayvancılık, ve Gıda FuarıElit Fuarcılık Hizmetleri Ltd.Şti.
Adıyaman Gıda Yöresel Ürünler Hediyelik Eşya ve El Sanatları Fuarı Medya Trend Fuarcılık San. Ve Tic. Ltd. Şti.
1. İstanbul Öğretmen Kariyer FuarıEket Fuarcılık Tic.Ltd.Şti
Anfaş Hotel Equipment – 31. Uluslararası Konaklama ve Ağırlama Ekipmanları Fuarı  Anfaş Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.
Anfaş Food Product – 27. Uluslararası Gıda  ve İçecek İhtisas FuarıAnfaş Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.
2. LESHOW İSTANBUL Deri & Moda FuarıTürkel Fuarcılık A.Ş.
Evlilik Dünyası  2020 
Evlilik Hazırlıkları ve Düğün Ekipmanları Fuarı
Patika Tanıtım Fuar ve Sergi Org. Hizmet. A.Ş.
IF Wedding Fashion İzmir 14. Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim FuarıİZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş 
Leather & More İzmir  “3. Deri ve Deri Konfeksiyon Fuarı”İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş 
Mobilya ve Mobilya Yan Sanayi FuarıAtlas Uluslararası Fuarcılık Reklam ve Organizasyon Ltd. Şti.
CNR İMOB 2020- İstanbul Mobilya Fuarıİstanbul Fuarcılık A.Ş.
Marmara Tekne-Kamp Karavan FuarıAnadolu Ekspo Fuar Ticaret Ltd. Şti.
Marmara Doğa ve Av Sporları- Bisiklet ve Motosiklet FuarıAnadolu Ekspo Fuar Ticaret Ltd. Şti.
ACE OF M.I.C.E. Kongre, Toplantı ve Etkinlik Fuarı Turizm Medya Grubu Fuarcılık A.Ş.
Decoyap Bodrum Hotel, Rezidans, Restaurant, Cafe, Bar, Pastahane İnşaat Tadilat ve Mutfak Ekipmanları Profesyonel Ses Işık FuarıDemos Endüstri Fuarcılık A.Ş.
Aydın Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık FuarıKobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti.
Eskişehir Gıda Fuarı
2.Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
5.Çukurova Tarım FuarıElka Fuarcılık Ltd. Şti.
EV’leniyoruz  2020
Samsun 4. Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Çeyiz, Halı, Beyaz Eşya. Düğün Organizasyonu. Ev Elektroniği Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Gaming İstanbul Uluslararası Oyun, Espor ve  Dijital Eğlence FuarıGL Events Exhibitions Fuarcılık A.Ş.
EMITT 2020 24.Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat FuarıE Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.  
Çukurova Tekstil ve Hazır Giyim FuarıTüyap Adana Fuarcılık A.Ş.
Güneyege 2. Evlilik, Evlilik Hazırlıkları, Düğün, Çeyiz, Anne ve Bebek FuarıExpoline Fuarcılık Ltd. Şti.
Biz Evleniyoruz – Evlilik ve Düğün Hazırlıkları FuarıDetay Fuarcılık Org. Ve Tanıtım Hizmet. Ltd.Şti
PENTEX 9.Penye, Tekstil ve Teknolojileri FuarıAkort Tanıtım  Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. 
Linexpo İstanbul İç Giyim ve Çorap FuarıFom Fuar Organizason Merkezi A.Ş.
15.Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık FuarıOrion Fuarcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
Entegre Tesis Yönetim Hizmetleri,Ürün ve Teknolojileri FuarıTepe Fuarcılık A.Ş.
Uluslararası CNR Kitap FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş.
Furnitrend  Akdeniz Mobilya, Dekorasyon, Yan Sanayi ve Orman Ürünleri FuarıElit Fuarcılık Hizmetleri Ltd. Şti
Diyarbakır Ev’leniyoruz 2020
3.Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya, Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Organizasyonu, Beyaz Eşya, Ev Elektroniği Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.      
Vendex Turkey’20Tureks Uluslararası Fuarcılık A.Ş.
ATRAX’20Tureks Uluslararası Fuarcılık A.Ş.
Adventure Turkey ’20Tureks Uluslararası Fuarcılık A.Ş.
14. Ankara Kitap FuarıEylül Fuar Org. Sergi ve Panayır Ltd.Şti
Karadeniz 6.Kitap Fuarı 2020Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
EURIE Avrasya Yüksek Öğretim Zirvesi ve FuarıBoyut Fuarcılık Hizmet. Org. Ltd. Şti
Adana Kent 2020
12.Belediye İhtiyaçları Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri, Çevre Teknolojileri ve Spor Tesisleri Fuarı
Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.   
Adana İnşaat 2020  
14.Yapı Malzemeleri, İnşaat Teknolojileri, İş ve İnşaat Makineleri Fuarı
(Güneş Enerjisi Özel Bölümü)
Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş. 
ADANA IHS 2020  
13.Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz Teknolojisi, Tesisat ve Yalıtım Fuarı
Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş. 
Horeca Fair Uluslararası Ege Bölgesi 5.Otel Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri FuarıGL Platform Fuar Hizmetleri Ltd. Şti.
İstanbul Kırtasiye – Ofis         
4. Uluslararası Okul, Kırtasiye, Kağıt, Ofis Malzemeleri, Oyuncak Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Horeca Fair Ege 5. Ev Dışı Tüketim Ürünleri, Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Depolama, Soğutma,Taşıma ve Market Ekipmanları FuarıGL Platform Fuar Hizmetleri Ltd. Şti.
Ceviz Türkiye 2020 – 1.Ceviz Yetiştiriciliği Teknolojileri ve Pazarlama FuarıElka Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Şanlıurfa Gıda Tarım ve Hayvancılık FuarıStart Fuarcılık Organizasyon  Ltd. Şti. 
Motobike İstanbul Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti.                                  
Ev’leniyoruz 2020
Eskişehir 2.Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya, Aksesuar,  Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Organizasyonu, Beyaz Eşya, Ev Elektroniği
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Eskişehir 2. Kozmetik ve Kişisel Bakım Fuarı 2020Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Eskişehir Dekorasyon Fuarı 2020
2. Ev ve Ofis Mobilyaları, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili, Bahçe Mobilyaları, Beyaz Eşya, Ev Elektroniği ve Aksesuarları
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
İstanbul Sanat Antika Kitap FuarıDemos Endüstri Fuarcılık A.Ş.
Kayseri Tarım Fuarı 2020, Kayseri Tarım Hayvancılık  ve Gıda Fuarı
Türk Dünyası ve Akraba Toplulukları Tarım Fuarı
Atlas Uluslararası Fuarcılık Reklam Org. Ltd. Şti
Camp & Caravan Istanbul 2020Pozitif Fuarcılık A.Ş.
Avrasya Boat Show 2020
15.Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı
Pozitif Fuarcılık A.Ş.
Studyexpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları FuarıStudy Expo Fuarcılık A.Ş.
Studyexpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları FuarıStudy Expo Fuarcılık A.Ş.
16.Ege Tarım, Sera ve Hayvancılık FuarıOrion Fuarcılık ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
6.Uluslararası Aksaray Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri FuarıART Fuar Org.Tic Ltd.Şti.
Çiçek Dizayn FuarıBBL Uluslararası Fuarcılık Ltd.Şti
Enerex AntalyaAnfaş Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.
Coffex İstanbulENC Uluslararası Fuarcılık Hiz. San.Tic. Ltd. Şti
5.Uluslararası Fastener Fair TurkeyMack Brooks Fuarcılık A.Ş.
Studyexpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları FuarıStudy Expo Fuarcılık A.Ş.
17.Uluslararası  İstanbul İplik Fuarı 2020Tüyap İhtisas Fuarları A.Ş.
Dikiş Nakış ve Örgü İplikleri Fuarı 2020Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Türkiye Arıcılık FuarıPi Fuarcılık A.Ş.
Studyexpo Yurtdışı Dil ve Yaz Okulları FuarıStudy Expo Fuarcılık A.Ş.
Bursa Üniversite Tercih ve Kariyer FuarıArtı Fuarcılık Organizasyon Ltd. Şti.
Adana Eğitim ve Kariyer FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
FETEX 10.Fethiye Turizm, Turizm Tedarikçileri ve Yiyecek İçecek İhtisas FuarıMarmaris Fuarcılık Org. Halkla İlişkiler Basın Yayın Ltd. Şti. 
Egeevlilik 20204M Fuar Org. Ltd. Şti
Premiere Vision İstanbul   International Fashion Fair İstanbul  Moda Fuarcılık A.Ş.
Cafe Design Mekan Tasarımı, Ekipmanı ve İş Platformu FuarıAkdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri  Ticaret A.Ş. 
III. Nükleer Santraller Zirvesi ve FuarıINPPES Fuarcılık Ltd. Şti
Gapfood 16.Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj FuarıAkort Tanıtım  Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. 
Gaptarım Tarım, 11.Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık FuarıAkort Tanıtım  Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. 
MODEKO 2020   Uluslararası İzmir Mobilya Fuarı Efor Ege Fuarcılık A.Ş.
Kayseri Tarım Fuarı
Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.      
Avrasya Kapı 2020 
12.Uluslararası Kapı, Kepenk, Kilit, Panel, Pano, Bölme Sistem ve Aksesuarları Fuarı
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
Avrasya Cam 2020  
10.Uluslarası Cam Ürünleri ve Uygulamaları, Üretim-İşleme Teknolojileri ve Makineleri, Tamamlayıcı Ürün ve Kimyasalları Fuarı  
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
Avrasya Pencere  2020
21.Uluslararası Pencere, Panjur, Cephe Sistemleri Aksesuarları, Profil Teknolojileri ve Makineleri, Yalıtım Malzemeleri, Hammadde ve Tamamlayıcı Ürünler Fuarı
Alüminyum Profil, Cephe Sistemleri ve Aksesuarları Özel Bölümü
Gölgelendirme, Koruma ve Kapatma Sistemleri Özel Bölümü
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
BUSWORLD Türkiye 2020HKF Fuarcılık A.Ş
İntemak 2020
Doğu Marmara  İnşaat, Yapı Malzemeleri ve İş Makineleri Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Mersin Agrodays – 15.Mersin Tarım Sera ve Hayvancılık Fuarı Pozitif Fuarcılık A.Ş.  
Farmers’ Fair – Güney Ege 11.Uluslararası Gıda, Tarım ve Hayvancılık FuarıExpolink Fuarcılık Hizmetleri Tic.A.Ş.  
Güzellik&Bakım 2020
32. Güzellik ve Bakım, Profesyonel Kozmetik ve Saç, Spa&Wellness Ürün ve Ekipmanları Fuarı
TG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş
Boat Show EurasiaVia Fuarcılık A.Ş.
Bursa 18. Kitap FuarıTüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı 2020
5.Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarlarları Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
UNICERA Seramik Banyo Mutfak Fuarıİstanbul Fuarcılık A.Ş.
Şanlıurfa Evlilik Hazırlıkları FuarıStart Fuarcılık Organizasyon  Ltd. Şti. 
İzmir  Üniversite Tercih ve Kariyer FuarıArtı Fuarcılık Organizasyon Limited Şirketi
BODEX 5.Bodrum Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon ve Gıda İhtisas FuarıMarmaris Fuarcılık Org. Halkla İlişkiler Basın Yayın Ltd. Şti. 
Doğu Anadolu Erzurum Mobilya  Fuarı 
2. Ev ve Ofis Mobilyaları, Dekorasyon, Aydınlatma,  Ev Tekstili, Bahçe Mobilyaları, Ev Elektroniği ve Aksesuarları Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Doğu Anadolu Erzurum EV’leniyoruz
2.Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya, Aksesuar,  Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Organizasyonu, Beyaz Eşya, Ev Elektroniği
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Doğu Anadolu Erzurum 2. Kozmetik ve Kişisel Bakım FuarıTüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
9.Bursa Karacabey Tarım Hayvancılık ve Gıda FuarıRenkli Fuarcılık Ltd. Şti.
Güneş Enerjisi, Enerji Depolama, Elektrikli Ulaşım ve Dijitalleşme Fuarı ve KonferansıTG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş
Art Ankara 6.Uluslararası Çağdaş Sanat FuarıAtis Fuarcılık A.Ş.
4.Uluslararası İstanbul Hırdavat FuarıVoli Fuar Hizmetleri A.Ş. 
6. Domatexpo Domates Yetiştiriciliği ve Teknolojileri FuarıElka Fuarcılık Ltd. Şti.
Balıkesir Tarım Fuarı 2020 Balıkesir Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı ve Canlı Hayvan FuarıAtlas Uluslararası Fuarcılık Reklam Org. Ltd. Şti
PET İzmir FuarıTema Fuarcılık A.Ş.
Ortadoğu İnşaat Fuarı
Ortadoğu 10.Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Elektrik Sistemleri, Malzemeleri ve Otomasyon, Asansör, İş ve İnşaat Makineleri, Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Tesisat Malzemeleri Fuarı
(Güneş Enerjisi Özel Bölümü)
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.      
Isaf Exclusive Fuarı ve KonferansıMarmara Tanıtım Fuarcılık Org. Rek. ve Tic. A.Ş.
Win Eurasia 2020Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş.
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarıİstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım Ltd. Şti
Ankara Üniversite Tercih ve Kariyer FuarıArtı Fuarcılık Organizasyon Limited Şirketi
Konya Tarım 2020   
18.Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri  Fuarı
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
BURSA TEXTILE SHOW (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı)KFA Fuarcılık A.Ş.
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarıİstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım Ltd. Şti
Marex 21.Turistik İşletmeler Donanımı, Tekstil, Dekorasyon, Servis Ekipmanları ve Gıda İhtisas FuarıMarmaris Fuarcılık Org. Halkla İlişkiler Basın Yayın Ltd. Şti. 
Boat Antalya
3. Yelkenli, Motorlu, Motorsuz Tekneler, Balıkçılık ve Su Sporları Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Karavantalya
Kamp, Karavan, Doğa Sporları ve Ekipmanları Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Heritage İstanbul 2020 – 5.Restorasyon, Arkeoloji, Müzecilik Teknolojileri Fuarı ve  KonferansıTG Ekspo Uluslararası Fuarcılık A.Ş.
ISEC –  Anayurt Güvenliği, İç Güvenlik Ekipmanları ve Teknolojileri FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş.
Eskişehir Endüstri Fuarı 2020
Ar-ge, Sanayi ve Tekoloji Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Doğu Marmara Mobilya Fuarı 2020Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Doğu Marmara 3. Gayrimenkul FuarıTüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
İDEV 2020 
5.Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Doğu Marmara 2. Kozmetik ve Kişisel Bakım FuarıTüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarıİstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım Ltd. Şti
İstanbul Jewelry Show Mart 2020   
50. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı
UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş.                                 
Turkcoat & Paintistanbul 2020Artkim Fuarcılık Tic. A.Ş.
İstanbul Oyuncak Fuarı            
3. Uluslararası Oyuncak, Oyun ve Bebek Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
EXPOMED EURASIA                                                                                                         27.Uluslararası İstanbul Tıbbi Analiz, Teşhis, Tedavi, Koruma ve Rehabilitasyon Ürün, Cihaz, Sistem, Teknoloji, Donanım ve Hastaneler Fuarı                
(Reçetesiz Ürünler OTC Özel Bölümü)
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
7.Uluslararası İskele Kalıp Köprü, Beton ve Agrega Teknolojileri FuarıDemos Endüstri Fuarcılık A.Ş. 
Kepez Kitap FuarıAktüel Expo Uluslararası Fuarcılık Tic.Ltd. Şti.
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarıİstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım Ltd. Şti
4.İstanbul Eğitim ve Kariyer Fuarı Eket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Van Mobilya Dekorasyon FuarıAjans Asya Fuarcılık Org. Ltd. Şti.
Mobexpo Mobilya, Mutfak, Dekorasyon ve Zemin Kaplamaları FuarıAkort Tanıtım  Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. 
Saha Expo Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi FuarıSaha Expo Fuarcılık Hizmetleri AŞ
Hatay Yapı Dekorasyon Gayrimenkul, Belediye İhtiyaçları ve Çevre Teknolojileri FuarıElite Fuarcılık Ltd. Şti.
IBAKTECH 13. Uluslararası Ekmek, Pasta Makinalari, Dondurma, Çikolata ve Teknolojileri Fuarı Messe Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Şti
Belediye İhtiyaçları FuarıShov Fuarcılık Ltd.Şti
Otel, Restoran Konaklama Teknolojileri FuarıShov Fuarcılık Ltd.Şti
15. Uluslararası İdeal Homex Türkiye Ev ve Mutfak Eşyası Üreticileri Fuarı1) Life Media Fuarcılık A.Ş. 2)Tarsus Turkey Fuarcılık A.Ş.
Çukurova Ahşap İşleme Makineleri Fuarı 2020
3.Ahşap İşleme Makineleri, Kesici-Delici Takımlar, Presler ve El Aletleri Fuarı
Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.      
Çukurova Mobilya Yan Sanayi Fuarı
3. Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları, Döşemelik Kumaşlar, Kapı, Pencere ve Ahşap Teknolojisi ve Orman Ürünleri Fuarı
Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.      
TURFOOD / 3. BURSA  Gıda FuarıNetwork Fuarcılık Ltd.Şti.
Meryapı, Yapı,İnşaat ve Tedarikçileri FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş.  
Antalya City Expo 9. Şehircilik&Teknolojileri FuarıAktüel Expo Uluslararası Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
HEFİ Ev Elektroniği Fuarı İstanbulAtis Fuarcılık A.Ş.
F+A Tech Balıkçılık, Su Ürünleri ve Teknolojileri FuarıMesse Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Şti
7.MAGROTEX’20 Uluslararası Mardin Tarım Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı Zümrüt Fuarcılık Tan. Org. San. ve Tic. Ltd. Şti.
4. Denizli Kitap FuarıEylül Fuar Org. Sergi ve Panayır Ltd.Şti
14.Gayrimenkul Fuarı ve Arap-Türk ZirvesiJNR Group Fuarcılık Ltd. Şti.
Eskişehir Mobilya Fuarı 2020
Mobilya, İç Mimari, Halı, Dekorasyon, Aydınlatma ve Yan Sanayi Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
MARBLE “26. Uluslararası Doğal Taş ve Teknolojileri Fuarı”İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş 
1. Batman Evlilik Hazırlıkları Fuarıİdeal Fuarcılık Org. Ltd.Şti.
1. Batman Anne Bebek Çocuk Fuarıİdeal Fuarcılık Org. Ltd.Şti.
Doğu Marmara 3. Sera, Bahçe ve Süs Bitkileri Fuarı 2020Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Doğu Marmara 3. Tarım, Hayvancılık Fuarı
Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Konya Mobilya ve Dekorasyon Fuarı
10.Mobilya, İç Mimari,Dekorasyon Fuarı
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
Konya İdeal Ev Fuarı
4.Ev Tekstili, Halı,Züccaciye,Mefruşat, Ev Elektroniği,Güvenlik, Aydınlatma,Beyaz Eşya,Mutfak,Banyo,Havuz,Sauna Fuarı
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
Konya Evlilik Hazırlıkları Fuarı
Gelinlik, Damatlık, Abiye Kıyafet, Ayakkabı, Hediyelik Eşya, Çiçekçilik, Organizasyon – Etkinlik, Araç Kiralama, Etkinlik Malzemeleri, Matbaa, Mücevherat Fuarı
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
9. Trakya Hayvancılık, Tarım, Süt Ürünleri ve Tohum ve Gıda FuarıRenkli Fuarcılık Ltd. Şti.
Aymod 24.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı Pozitif Fuarcılık A.Ş.
7.Türk Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri Fuarı İşbirliği OrganizasyonuTurab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş.
5.Türk Arap Tarım ve Tarım Teknolojileri Fuarı,  İşbirliği Organizasyonu Turab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş.
4.Türk Arap Otel Restoran, Kafe Pastane Ekipmanları, Ağırlama, Konaklama Teknolojileri ve Ev Dışı Tüketim Fuarı, İşbirliği OrganizasyonuTurab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş.
Hestourex Dünya Sağlık Spor Turizmi Kongresi ve FuarıAktüel Expo Uluslararası fuarcılık Ltd. Şti.
13.Uluslararası Solarex İstanbul Güneş Enerjisi ve Teknolojileri FuarıVoli Fuar Hizmetleri A.Ş. 
GESS Turkey 2020Tarsus Turkey Fuarcılık A.Ş. 
Samsun İnşaat Fuarı 2020
6.Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı
(Güneş Enerjisi Özel Bölümü)
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
BUCOS /2. Kozmetik ve Güzellik FuarıNetwork Fuarcılık Ltd.Şti.
Automechanika İstanbul 1)Hannover Fairs Turkey Fuarcılık A.Ş. 2)Messe Frankfurt İstanbul Uluslararası Fuarcılık Ltd. şti.                
4. Hatay Kitap Fuarı Elite Fuarcılık Ltd. Şti.
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Akare Fuarcılık A.Ş
(MODEF 2020) 43.Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Modef Fuarcılık Ticaret Ltd. Şti
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Akare Fuarcılık A.Ş
Diyarbakır Tarım Hayvancılık Fuarı
11.Ortadoğu Tarım, Hayvancılık,Tavukçuluk ve Süt Endüstri Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.      
Agritech 10.Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, Gıda ve Tarım Makineleri İhtisas FuarıMarmaris Fuarcılık Org. Halkla İlişkiler Ltd. Şti. 
Villa Decor Bodrum Bodrum Mobilya Bahçe Mobilyası ve Peyzaj FuarıDemos Endüstri Fuarcılık A.Ş.
8.Uluslararası İstanbul Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı (ICSG ISTANBUL 2020)HHB Fuar Organizasyon Reklam A.Ş.
10. Van Doğu Anadolu Tarım, Hayvancılık ve Gıda FuarıAjans Asya Fuarcılık Org. Ltd. Şti.
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Akare Fuarcılık A.Ş
Şanlıurfa Yapı İnşaat Dekorasyon FuarıStart Fuarcılık Organizasyon  Ltd. Şti. 
Şanlıurfa Otomobil ve Yan Sanayi FuarıStart Fuarcılık Organizasyon  Ltd. Şti. 
9. Uluslararası Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri FuarıART Fuar Org.Tic Ltd.Şti.
Tedarikçi Buluşması Fuarıİstanbul Restate Fuar Organizasyon A.Ş
Doğu Anadolu Erzurum İnşaat Fuarı
2. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı- (Güneş Enerjisi Özel Bölümü)
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Doğu Anadolu Erzurum 2. Gayrimenkul FuarıTüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Doğu Anadolu Erzurum Kent Fuarı
2.Belediye İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri, Çevre Teknolojileri ve Spor Tesisleri Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Bursa Yapı Fuarı
18.Yapı ve İnşaat Malzemeleri, Dekorasyon ve Aksesuarları,  Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Teknolojileri Fuarı
(Güneş Enerjisi Özel Bölümü)
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
Rising City Bursa Gayrimenkul Fuarı
5.Konut, İşyeri, Arsa, Yatırım, Finansman Fuarı    
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
IDEX 2020  17.İstanbul Ağız-Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş.
9.İhtisas Cami Yapı Ekipmanları FuarıProaktif Fuarcılık Ltd. Şti
Spor ve Aktif Yaşam Fuarı
3.Spor Ekipmanları, Fitness & Welness, Indoor ve Outdoor Sporları, Sporcu Sağlığı ve Spor Modası Fuarı
(e-spor Özel Bölümü)
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Kauçuk 2020    
İstanbul Kauçuk Endüstrisi  Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Yozgat Evlilik Hazırlıkları FuarıKobi Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Akare Fuarcılık A.Ş
Yozgat Yapı ve Mobilya FuarıKOBİ Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti.
CNR İMOB Mersin Mobilya Fuarıİstanbul Fuarcılık A.Ş.  
27.Mesir Sanayi ve Ticaret FuarıSNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti
1. Demiryolu Endüstrisi, Altyapı ve Teknolojileri FuarıModern Fuarcılık A.Ş
Gurme İzmir – Olivtech 10. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri FuarıİZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş 
Gurme İzmir – “11. Ekoloji İzmir Fuarı”İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş 
SHOEXPO İzmir 47.Ayakkabı ve Çanta FuarıİZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş 
24. Isparta Santek-Yapı Dekorasyon, Mobilya ve Ev Tekstili Fuarı Detay Fuarcılık Org. Ve Tanıtım Hizmet. Ltd.Şti
14.Malatya Tarım Teknolojileri Makine Hayvancılık ve Ekipmanları FuarıMalatya Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlik ve Fuarcılık Tic. A.Ş.
12. Yerel Zincirler Buluşuyor 2020 Konferansı ve FuarıFocus Fuar ve Kongre Yönetimi A.Ş.
PLASTPAK
3.Plastik ve Ambalaj Teknolojisi Makine ve Malzemeleri Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
İzmir 3.Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları,Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi FuarıTüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
İZWOOD 2020
İzmir 3.Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
GURME 2020  Kayseri Gıda  ve Yöresel Lezzetler Fuarı
Gıda, İçecek Ürünleri, Yöresel Ürünler, Gıda İşleme, Unlu Mamüller Teknolojileri,  Depolama, Soğutma, Taşıma ve  Mağaza -Market Ekipmanları Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
3. PHARMANEXT “Uluslararası İlaç Endüstrisi, Teknolojileri ve Bileşenleri Fuarı”Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri Tic. A.Ş. 
5. BIOTECNICA “Uluslararası Biyoteknoloji, Yaşam Bilimleri ve Endüstrileri Fuarı”Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri Tic. A.Ş. 
4.ANALYTECH ” Uluslararası Analiz ve Labaratuvar Teknolojileri, Ekipmanları Fuarı”Akdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri Tic. A.Ş. 
ICCI – Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve KonferansıSektörel Fuarcılık A.Ş.
Çanakkale 3.Tarım FuarıAgonya Fuarcılık Ltd. Şti
Teke Yöresi 6.Canlı Hayvan, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Teknolojileri ve Yem FuarıGL Platform Fuar Hizmetleri Ltd. Şti.
Huntrade Turkey Av, Doğa FuarıExpofest Fuarcılık A.Ş.
INELEX 12. Uluslararası İzmir Asansör ve Asansör Teknolojileri FuarıEfor Ege Fuarcılık A.Ş.
13. Door Fair Wood Mach Uluslararası Ağaç İşletme Makinaları Kesici Takımlar El Aletleri Kapı ve Kapı Teknolojileri                  Demos Endüstri Fuarcılık A.Ş. 
Bolu 2. Gıda Tarım ve Hayvancılık FuarıExpolife Fuarcılık Tic. A:Ş:
Bolu Decobooss- 2.Yapı, Mobilya ve Ev Tekstili FuarıExpolife Fuarcılık Tic. A:Ş:
Turkeybuild İstanbul 2020 – 43.Yapı Fuarı Yem Fuarcılık A.Ş.
EVTEKS 2020 – 26.İstanbul Ev Tekstili Fuarıİstanbul Fuarcılık A.Ş.
TOS+H Expo- 4. Türk İş Güvenliği ve Sağlığı FuarıTezulaş Fuar Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti.
39.Kitap ve Kültür FuarıVakıf Fuarcılık Rek. Yay. Tanıtım Org. Tic. Ltd. Şti.
39.Kitap ve Kültür FuarıVakıf Fuarcılık Rek. Yay. Tanıtım Org. Tic. Ltd. Şti.
Kirala Türkiye, Vipp 2020  2.Vinç, İstif Makineleri, Platform, Proje Taşımacılığı, İş ve İnşaat Makineleri Kiralama İhtisas FuarıSada Uzmanlık Fuarları Tic. A.Ş.
KOMATEK 2020 16.Uluslararası  İş ve İnşaat, Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas FuarıSada Uzmanlık Fuarları  Tic. A.Ş.
CNR Mersin Anne- Bebek Çocuk FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş. 
9. Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda FuarıEKS Fuarcılık A.Ş.
6.Çin Ürünleri Fuarı1)Sinerji Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti.
2)İpekyolu Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti. 
Deri ve Kürk Konfeksiyon FuarıArtı Fuarcılık Organizasyon Ltd. Şti
TDK Deri ve Kürk Moda ŞovTDK Fuarcılık Org. Ltd. Şti
Çanakkale 2. Kitap, Eğitim Ve Sanat FuarıAgonya Fuarcılık Ltd. Şti
ITM 2020   
35.Uluslararası  Tekstil Makineleri Fuarı 
1) Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
2) Teknik Fuarcılık A.Ş.
HIGHTEX 2020 
8.Uluslararası Teknik Tekstiller ve Nonwoven  Fuarı
Teknik Fuarcılık A.Ş. 
SEDEC TÜRKİYE 2020Luna fuarcılık Ticaret A.Ş.
Tarım Tek PolatlıSKY Fuarcılık A.Ş
Doğu Anadolu Erzurum 3. Kitap Fuarı Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Tarla Günleri Fuarı 2020DLG Fuarcılık Ltd. Şti.
Aysaf  24. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş.
CNR KAUÇUKPozitif Fuarcılık A.Ş.
Konya İmalat Teknolojileri Fuarı (K.İ.T. 2020)
Metal İşleme Makineleri, Sac İşleme Makineleri, Kaynak- Delme- Kesme Teknolojileri, Robotik Sistemler, Elektrik, Elektronik, Otomayon,İstifleme,Yükleme, El Aletleri, Hırdavat, Kalıp ve Döküm Teknolojileri
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
9.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları FuarıEFEM Uluslararası Fuar  ve Org. Hiz. A.Ş.
Bursa Doğa Av 2020
7. Uluslararası Doğa Sporları Aktiviteleri, Avcılık, Atıcılık, Balıkçılık, Alternatif Turizm, Arazi Araçları, Yaz sporları, Spor Giyim, Karavan ve Kamp Malzemeleri Fuarı
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
Powder TechTepe Fuarcılık A.Ş.
39.Uluslararası  İstanbul Anne Bebek Çocuk Ürünleri FuarıUBM ICC Fuarcılık ve Organizasyon Tic. A.Ş. 
BURSAF / 5. Bursa Ayakkabı ve Deri Ürünleri FuarıNetwork Fuarcılık Ltd.Şti.
1. Akdeniz Evcil Hayvan Ürünleri FuarıUlusal Fuarcılık Organizasyon Ticaret. Limited Şirketi
Beauty Eurasia 2020
16.Uluslararası Kozmetik, Güzellik Kuaför Fuarı
1)E Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.
2)Platform Uluslararası Fuarcılık A.Ş            
Gapshoes 31.Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Kış Fuarı Akort Tanıtım  Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. 
İstanbul Lise Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
JUNIOSHOW
Bursa 15.Uluslararası Bebe ve Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
Edirne Kırkpınar Gıda, Tarım, Hayvancılık, Gıda ve Sanayi Fuarı Renkli Fuarcılık Ltd. Şti.
6. Gıda, Tarım ve Hayvancılık İhtisas FuarıEge Fuarcılık Org. Rek. ve Yayın Ltd. Şti.
20. Karadeniz Sanayi ve Ticaret Fuarı (Katif 2020)Ege Fuarcılık Org. Rek. ve Yayın Ltd. Şti.
Ordu 12. Yapı Dekorasyon Ürünleri ve Doğalgaz İhtisas FuarıEge Fuarcılık Org. Rek. ve Yayın Ltd. Şti.
Samsun Üniversite Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
9.İstanbul Üniversite Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
6.Ankara Üniversite Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
4.Antalya Üniversite Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
5.İzmir Üniversite Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
İstanbul Üniversite Tercih FuarıArtı Fuarcılık Organizasyon Ltd Şti
3. Adana Üniversi Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Ankara Üniversite Tercih FuarıArtı Fuarcılık Organizasyon Limited Şirketi
İzmir  Üniversite Tercih FuarıArtı Fuarcılık Organizasyon Limited Şirketi
Samsun Üniversite Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
9.İstanbul Üniversite Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
6.Ankara Üniversite Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
3.Bursa Üniversite Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
4.Antalya Üniversite Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
5.İzmir Üniversite Tercih FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Karadeniz Üniversite Tercih FuarıArtı Fuarcılık Organizasyon Ltd. Şti.
3. Euro Animalia Trakya Avrupa Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Edüstrisi, İş Makinaları FuarıRenkli Fuarcılık Ltd. Şti.
Çorlu 13.Tarımtech Trakya Avrupa Hayvancılık Sanayi ve Gıda FuarıRenkli Fuarcılık Ltd. Şti.
3. Çorlu Trakya Balkan Ülkeleri, Hazır Giyim, Ev Tekstili, Kültür ve Turizm FuarıRenkli Fuarcılık Ltd. Şti.
Patates Günleri TürkiyeDLG Fuarcılık Ltd, Şti.
15. Hac Umre Turizm Hizmetleri Fuarı 2020Grup Medya Fuarcılık Limited Şirketi
Hac Umre Turizmi Hizmetleri FuarıTürsab Fuarcılık Hizmetleri Ticaret A.Ş
Eskişehir Tarım Fuarı
2.Tarım, Hayvancılık ve Teknelojileri Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
 Tarım ve Teknoloji  Günleri 2020DLG Fuarcılık Ltd.Şti.
Worldfood İstanbul 2020 28.Uluslararası Gıda Ürünleri ve Teknolojileri FuarıE Uluslararası Fuar ve Tanıtım Hizmetleri A.Ş.               
Food İstanbul 2020İstanbul Fuarcılık A.Ş.
45.Uluslarararası Gamex / Robotex /Compex Bilgisayar Robot Teknolojileri ve Bilgisayar Oyunları FuarıRönesans Fuarcılık ve Yayıncılık A.Ş.
Promosyon FuarıTüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Yozgat 11. Tarım, Gıda ve Hayvancılık FuarıKOBİ Fuarcılık Tanıtım ve Organizasyon Ltd. Şti.
89. İzmir Enternasyonal Fuarı İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş 
Samsun Tarım Fuarı 2020
6.Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Milltech – İstanbul İstanbul Fuarcılık A.Ş.
ENTECHPozitif Fuarcılık A.Ş.
31. Uluslararası Züchex,  Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı1)Life Media Fuarcılık A.Ş 2)Tarsus Turkey Fuarcılık A.Ş.
Doğu Marmara Gurme Ve Yöresel Ürünler FuarıTüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Doğu Marmara Hobi, Spor ve Hediyelik Eşya Fuarı Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
4. Uluslararası Home And Concept FuarıReferans Fuarcılık Org. Ve Tic. A.Ş.
İstanbul Beauty and Wellness Showİstanbul Fuarcılık A.Ş.
CNR Sports WeekPozitif Fuarcılık A.Ş.
Uşak 6.Ege Tarım ve Hayvancılık, Süt Teknolojileri, Çiftlik Ekipmanları, Tarım Makineleri, Sera Teknolojileri FuarıGL Platform Fuar Hizmetleri Ltd. Şti.
3.Tissue World İstanbul Uluslararası Temizlik Kağıdı, Teknolojileri,Kimyasalları ve Yardımcı Malzemeleri FuarıUBM İstanbul Fuarcılık ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.
Promosyon Show İstanbul FuarıSky Fuarcılık A.Ş.
Sign İstanbul-2020   Tarsus Turkey Fuarcılık A.Ş. 
Butur /  3.Turizm FuarıNetwork Fuarcılık Ltd.Şti.
Konfeksiyon Makinesi 2020
27.Uluslararası Konfeksiyon Makineleri, Nakış Makineleri ve Makine Yan Sanayileri Fuarı
(Kumaş Özel Bölümü)
Tüyap İhtisas Fuarları A.Ş.
Dikiş Nakış Makineleri Fuarı   
Konfeksiyon Makineleri, Nakış Makineleri ve Yan Sanayileri Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Diyarbakır 8. Kitap Fuarı 2020Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
HOSTECH BY TUSID 2020İstanbul Fuarcılık A.Ş.
Doğu Anadolu Erzurum Tarım Fuarı
3.Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Doğu Anadolu Erzurum Hayvancılık Fuarı
3.Hayvancılık, Hayvansal Üretim Teknolojileri, Süt Endüstrisi, Yem Endüstrisi Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Contemporary İstanbul Çağdaş Sanat Fuarı İkon Fuarcılık Hizmetleri A.Ş.
 15.Trakya Lüleburgaz Tarımtech Tarım, Hayvancılık, Sanayi ve Gıda FuarıRenkli Fuarcılık Ltd. Şti.
Airex-İstanbul Airshow 13. Uluslararası Sivil Havacılık ve Havalimanları FuarıMint Fuarcılık ve Organizasyon A.Ş
11. Uluslararası Van Doğu Anadolu Turizm Kongre ve FuarıAjans Asya Fuarcılık Org. Ltd. Şti.
Manisa Kitap FuarıSNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti
MAKTEK AVRASYA 2020
7.Takım Tezgahları, Metal-Sac İşleme Makineleri, Tutucular-Kesici Takımlar, Kalite-Kontrol Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Çukurova Mobilya – Dekorasyon  Fuarı 
13. Ev ve Ofis Mobilyaları, Dekorasyon, Aydınlatma, Ev Tekstili, Bahçe Mobilyaları, Ev Elektroniği ve Aksesuarları Fuarı
1)Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.      2)Çukurova Fuarcılık A.Ş.
Metalexpo Eurasia – İstanbul Demir, Çelik, Metal Ürünleri Üretim ve Teknolojileri FuarıSky Fuarcılık A.Ş.
Aymod 25.Uluslararası Ayakkabı Moda Fuarı Pozitif Fuarcılık A.Ş.
SODEX ANKARA 2020
Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Klima, Havalandırma, Yalıtım, Pompa, Vana, Tesisat, Su Arıtma, Jeotermal ve  Güneş Enerji Sistemleri Fuarı
Hannover Messe Sodeks Fuarcılık A.Ş.  
Konya İnşaat Fuarı 
17.Yapı, İnşaat Malzemeleri, İş ve İnşaat Makineleri, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Tesisat ve Doğalgaz Tenolojileri Fuarı
(Güneş Enerjisi Özel Bölümü)
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
Konya Kent 2020   
16. Yerel Yönetim İhtiyaçları, Kent Mobilyaları, Park Bahçe Düzenlemeleri, Yangın Güvenliği ve İtfaiye – Belediye Hizmet Araçları Fuarı
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
Konya Gayrimenkul Fuarı
4.Konut, İşyeri,Arsa, Yatırım, Finansman Fuarı
Tüyap Konya Fuarcılık A.Ş.
Buildeast 3. Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri FuarıAkort Tanıtım  Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. 
3. Gaziantep Gayrimenkul FuarıAkort Tanıtım  Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. 
İstanbul Müzik ve Müzik Ekipmanları FuarıExpotim Uluslararası Fuar Organizasyonları A.Ş.
Mersin Kozmetik, Güzellik ve Kişisel Bakım Ürünleri FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş.
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler FuarıStudy Expo Fuarcılık A.Ş.
Meçef Evlilik, Çeyiz FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş. 
Boat Show EurasiaVia Fuarcılık A.Ş.
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler FuarıStudy Expo Fuarcılık A.Ş.
(MODEF EXPO 2020) 44.Uluslararası Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Modef Fuarcılık Ticaret Ltd. Şti
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler FuarıStudy Expo Fuarcılık A.Ş.
Bursa 13. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları FuarıTüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
Burtarım 2020 
Bursa 18. Uluslararası Tarım, Tohumculuk,  Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
5.Proses Zirvesi  ve SergisiST Alternatif Fuarcılık ve Organizasyon Tic. Ltd.Şti.
2. Enerjisini Üreten Fabrikalar Zirvesi ve SergisiST Alternatif Fuarcılık ve Organizasyon Tic. Ltd.Şti.
Premiere Vision İstanbul   International Fashion Fair İstanbul  Moda Fuarcılık A.Ş.
Marmara İş ve İnşaat Makinaları FuarıAnadolu Ekspo Fuar Ticaret Ltd. Şti.
K.MOB 2020  
Kayseri 9.Mobilya Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
GametechAnfaş Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş.
Beauty İstanbul, Kozmetik, Güzellik, Kuaför, Private Label, Ambalaj, Hammadde Fuarıİpekyolu Uluslararası Fuarcılık Ltd. Şti.
Studyexpo Yurtdışı Lise ve Üniversiteler FuarıStudy Expo Fuarcılık A.Ş.
18. Bayim Olur musun?  Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı Medya Fors Fuarcılık A.Ş.
İstanbul Jewelry Show Ekim 2020   
51. İstanbul Uluslararası Mücevherat, Saat ve Malzemeleri Fuarı
UBM Rotaforte Uluslararası Fuarcılık A.Ş.                                 
Isaf  IT Security FuarıMarmara Tanıtım Fuarcılık Org. Rek. ve Tic. A.Ş.
Isaf Smart Home FuarıMarmara Tanıtım Fuarcılık Org. Rek. ve Tic. A.Ş.
Isaf Security Fuarı Marmara Tanıtım Fuarcılık Org. Rek. ve Tic. A.Ş.
Isaf Fire & Rescue FuarMarmara Tanıtım Fuarcılık Org. Rek. ve Tic. A.Ş.
Isaf Safety & Health FuarıMarmara Tanıtım Fuarcılık Org. Rek. ve Tic. A.Ş.
CNR PROMEXPOİstanbul Fuarcılık A.Ş.
10. Biga Tarım, Hayvancılık Sanayi ve Gıda FuarıRenkli Fuarcılık Ltd. Şti.
WOODTECH 2020   
33.Uluslararası Ağaç İşleme Makineleri, Kesici Takımlar, El Aletleri Fuarı                                 
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
INTERMOB 2020                                                                                                                                          23.Uluslararası Mobilya Yan Sanayi, Aksesuarları Orman Ürünleri ve Ahşap Teknolojisi Fuarı)
(PROMATT Yatak İmalatı Yan Sanayi, Ekipman, Hammadde ve Makineleri Özel Bölümü
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
I – Tech Teknoloji Oyun ve Eğlence FuarıHHB Fuar Organizasyon Reklam A.Ş.
Avrasya Boat Show 2020 Pozitif Fuarcılık A.Ş.
SHOEXPO İzmir 48.Ayakkabı ve Çanta FuarıİZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş 
GURME 2020  Doğu Anadolu Erzurum Gıda  ve Yöresel Lezzetler Fuarı
2.Gıda, İçecek ve Yöresel Ürünler, Gıda İşleme, Unlu Mamüller Teknolojileri,  Depolama, Soğutma, Taşıma ve  Mağaza -Market Ekipmanları Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Future Fish Euroasia 2020Avrasya Fuarcılık Tan. Org. Hiz. Ltd. Şti
Ortadoğu Diş, Sağlık ve Sağlık Turizmi Fuarı
Ortadoğu Diş Hekimliği, Diş Teknisyenliği,Medikal Malzemeler ve Ekipmanları, Farmakoloji, Hastaneler, Acenteler, Sigorta Şirketleri, Labaratuar Malzemeleri ve Yazılım Fuarı
(Uluslararası Diş Hekimliği ve Eczacılık Sempozyumu)
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.      
Interdye & Textile Printing Eurasia 2020Artkim Fuarcılık Tic. A.Ş.
2. Ankara Kitap FuarıREM Fuar Sergi ve Panayır Tanıtım Ticaret LTD.ŞTİ
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarıİstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım Ltd. Şti
BURSA TEXTILE SHOW (Bursa Giysilik Kumaş ve Aksesuarları Fuarı)KFA Fuarcılık A.Ş.
6.Robot Yatırımları  Zirvesi ve SergisiST Alternatif Fuarcılık ve Organizasyon Tic. Ltd.Şti.
3.Endüstri 4.0 Uygulamaları Zirvesi ve SergisiST Alternatif Fuarcılık ve Organizasyon Tic. Ltd.Şti.
İstanbul Tasarım HaftasıIDF Uluslararsı Fuarcılık A.Ş.
Euroasia Interfresh/ Yaş Sebze, Meyve, Depolama, Ambalaj ve Lojistik Teknolojileri FuarıAntexpo Fuarcılık Hizmetleri Ltd.Şti
Anamur Agrodays- 7. Anamur Tarım ve Gıda FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş.
Bursa 6.Uluslararası Blok Mermer Fuarı 2020Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
Eskişehir 2. Hobi, Spor, Hediyelik Eşya Fuarı 2020Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
0 Tolerance Sıfır Atık Teknolojileri ve Geri Dönüşüm FuarıDemos Endüstri Fuarcılık A.Ş.
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarıİstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım Ltd. Şti
TEXMAK 2020İstanbul Fuarcılık A.Ş.
İskele, Kalıp Sistemleri ve Hareketli Platform ve Teknolojileri İhtisas FuarıTepe Fuarcılık A.Ş.
Avrasya Asansör Fuarıİstanbul Fuarcılık A.Ş.
Avrasya Ambalaj 2020 – İstanbul 
26.Uluslararası Ambalaj Endüstrisi Fuarı
Printpack&Converting-Ambalaj Baskı Teknolojileri, Oluklu Mukavva-Kağıt-Karton Ambalaj Üretim Teknolojileri Özel Bölümü
Drinktech Eurasia Tüyap-İçecek ve Sıvı Gıda Teknolojileri Özel Bölümü
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
FOOD-TECH EURASIA 2020
15.Uluslararası Gıda ve İçecek Teknolojileri Fuarı
(Sweettech&Dairytech&Cold Chain&Food Safety& Meat Pro Tech Özel Bölümü) 
Reed Tüyap Fuarcılık A.Ş.
3.FM Expo İstanbul Bina ve Tesis Yönetim FuarıDemos Endüstri Fuarcılık A.Ş. 
TATEF Endüstri Fuarı Pozitif Fuarcılık A.Ş.
Kayseri Kapı, Pencere, Cam Teknolojileri FuarıTüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.      
Kayseri İnşaat Fuarı
Yapı Malzemeleri, Yapı Teknolojileri, Elektrik Sistemleri, Malzemeleri, Otomasyon, Asansör, İş ve İnşaat Makineleri, Doğalgaz, Isıtma, Soğutma, Havalandırma ve Tesisat Malzemeleri Fuarı
(Güneş Enerjisi Özel Bölümü)
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Architect@Work TurkeyXPO Fuarcılık Ltd Şti.
Greatist Ağız ve Diş Sağlığı Cihaz ve Ekipmanları FuarıVestiyer Akademi Eğitim ve Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarıİstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım Ltd. Şti
IEFT Yurtdışı Eğitim Fuarlarıİstanbul Eğitim Fuarları ve Tanıtım Ltd. Şti
Photo Digital 8.Uluslararası Fotoğraf, Dijital Görüntüleme, Video, Albüm, Çerçeve, Reklam, Baskı ve Teknolojileri Ekipmanları FuarıMesse Stuttgart Ares Fuarcılık Ltd. Şti
ARTIST 2020  
30. İstanbul Sanat Fuarı 
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
39.Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
4. Engelsizizmir Kongresi ve FuarıİZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş 
10. Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda FuarıEKS Fuarcılık A.Ş.
Adana Tarım Fuarı 
14. Uluslararası Tarım, Hayvancılık, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarı
1)Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.      2)Çukurova Fuarcılık A.Ş.
Adana Sera & Bahçe Fuarı 2020
14. Seracılık, Bahçecilik, Fidancılık, Tohumculuk, Çiçekçilik ve Teknolojileri Fuarı
Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş. 
Hometex 2020İstanbul Fuarcılık A.Ş.
TIR – EXPO 2020Pozitif Fuarcılık A.Ş.
ARÜSDER 2020 – Araç Üstü Ekipmanları Pozitif Fuarcılık A.Ş.
CNRİMOB OBJECT 2020Pozitif Fuarcılık A.Ş.
SANTEK 2020 
7.Doğu Marmara Sanayi ve Teknoloji Fuarı
Tüyap Anadolu Fuarları A.Ş.
Yapex Restorasyon, Kültür  Mirası ve Koruma FuarıAkdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri  Ticaret A.Ş. 
FIT Geleceğin Endüstriyel Teknolojileri Fuarı 2020Bileşim Yayıncılık Fuarcılık ve Tanıtım Hizm. San.Tic.A.Ş.                              
Manisa 14.Uluslararası Tarım Gıda ve Hayvancılık FuarıSNS Fuarcılık Tan. Org. Rek. Yay. San. Tic. Ltd. Şti
Samsun Eğitim ve Kariyer Fuarı Eket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Turkchem Chemtech Eurasia 2020Artkim Fuarcılık Tic. A.Ş.
Turkchem Chemlab Eurasia 2020Artkim Fuarcılık Tic. A.Ş.
Turkchem Chemshow Eurasia 2020Artkim Fuarcılık Tic. A.Ş.
Sakarya Tarım Hayvancılık Makineleri FuarıGL Platform Fuar Hizmetleri Ltd. Şti.
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Akare Fuarcılık A.Ş
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Akare Fuarcılık A.Ş
5. Bursa Eğitim ve Kariyer FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Uluslararası Yapex InnDesign, Otel Yapıları, Tasarım Yenileme ve İş Platformu FuarıAkdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri  Ticaret A.Ş. 
Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş. 
Uluslararası Logitrans Transport Lojistik FuarıEko MMI Fuarcılık Tic. Ltd. Şti. 
Carpetexpo Halı ve Kilim FuarıAtis Fuarcılık A.Ş.
Craft İstanbul Yöresel ve Geleneksel El SanatlarıAtis Fuarcılık A.Ş.
Gurme 2020 Diyarbakır Gıda ve Yöresel Lezzetlet Fuarı
3.Gıda, İçecek Ürünleri,Yöresel Ürünler, Gıda İşleme, Unlu Mamuller Teknolojileri, Depolama, Soğutma, Taşıma ve Mağaza Market Ekipmanları Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Akare Fuarcılık A.Ş
Ankiros 2020 15. Uluslararası Demir-Çelik ve Döküm Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas FuarıHannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş.
Annofer 2020 14. Uluslararası Demir Dışı Metaller Teknolojileri, Makine ve Ürünleri İhtisas FuarıHannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş.
Türkcast 2020 9. Uluslararası Döküm Ürünleri İhtisas FuarıHannover Messe Ankiros Fuarcılık A.Ş.
12. Uluslararası Flower Show İstanbul – Avrasya Bitki Fuarı 1)Tarsus Turkey Fuarcılık A.Ş.  2)CYF Fuarcılık A.Ş
Eskişehir Yapı Fuarı 2020
2.Yapı Malzemeleri, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı
(Güneş Enerjisi Özel Bölümü)
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Texhub İstanbulDuty Fuarcılık Ltd. Şti.
Travelexpo Ankara 5. Uluslararası Turizm ve Seyahat FuarıAtis Fuarcılık A.Ş.
5.Ankara Eğitim ve Kariyer Fuarı Eket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Akare Yurtdışı Eğitim Fuarları Akare Fuarcılık A.Ş
CNR FASHIONISTİstanbul Fuarcılık A.Ş.
Samsun Gıda 2020
5.Gıda ve İçecek Ürünleri, Gıda İşleme Teknolojileri, Paketleme ve Lojistiği Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Marmara Mermer-Granit Doğal Taş  FuarıAnadolu Ekspo Fuar Ticaret Ltd. Şti.
MÜSİAD EXPO 2020  Müsiad Ticaret Fuarı1)Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş.
2)Müstakil Fuarcılık A.Ş.
Aysaf  25. Uluslararası Ayakkabı ve Yan Sanayi FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş.
4.Türk-Arap Gayrimenkul, Proje, Yatırım, Finansman Fuarı İşbirliği OrganizasyonuTurab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş.
7.Türk-Arap Yapı-İnşaat  Malzemeleri ve Teknolojileri, İç Mimari, Mobilya Fuarı, İşbirliği OrganizasyonuTurab Fuarcılık Reklam Organizasyon Hizmetleri A.Ş.
16. Göller Bölgesi- Tarım ve Hayvancılık FuarıDetay Fuarcılık Org. Ve Tanıtım Hizmet. Ltd.Şti
Uluslararası Sılmo İstanbul Optik Fuarı24 Saat Fuarcılık A.Ş.
SİRHA İSTANBUL GL Events Exhibitions Fuarcılık A.Ş. 
Mersin Kitap FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş.
Growtech 2020 20.Uluslararası Sera, Tarım Teknolojileri ve Hayvancılık Ekipmanları FuarıUBM NTSR Fuar ve Gösteri Hizmetleri A.Ş.
Uluslararası Yapex Business,İnşaat, Mimarlık ve İş Platformu FuarıAkdeniz Reklamcılık ve Tanıtım Hizmetleri  Ticaret A.Ş. 
Otomasyon Fuarı 2020  
Bursa 18. Uluslararası Elektrik, Elektronik ve Makine Otomasyon Fuarı
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
Bursa  Metal İşleme Teknolojileri Fuarı
19.Uluslararası Metal İşleme Makineleri, Kaynak, Robotik Teknolojiler ve Yan Sanayileri, Hidrolik ve Pnomatik Fuarı
(Depolama, İstifleme & Kalıp ve Döküm Teknolojileri Özel Bölüm)
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
Bursa Sac İşleme Teknolojileri Fuarı
12.Uluslararası Sac, Boru, Profil, İşleme Teknolojileri ve Yan Sanayileri Fuarı
Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.
TDK Deri ve Kürk Moda ŞovTDK Fuarcılık Org. Ltd. Şti
BURSAF / 6. Bursa Ayakkabı ve Deri Ürünleri FuarıNetwork Fuarcılık Ltd.Şti.
MÜSİAD 2020 – 18.ULUSLARARASI MÜSİAD TİCARET FUARIİstanbul Fuarcılık A.Ş.
Plast  Eurasia  İstanbul  2020  
30.Uluslararası İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı
Tüyap İhtisas Fuarları A.Ş.
İstanbul Plastik Endüstrisi Fuarı
Makine, Hammadde, Kalıp ve Yan Sanayi Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Travel Turkey İzmir 14.Turizm Fuar ve Konferansı1) İZFAŞ İzmir Fuarcılık Hizmet. Kültür ve Sanat İşleri. Tic.A.Ş.
2)TÜRSAB Fuarcılık Hizmetleri Tic.A.Ş.
Fespa EurasiaFespa Eurasia Fuarcılık A.Ş.
5.İzmir Eğitim ve Kariyer Eket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Deri ve Kürk Konfeksiyon FuarıArtı Fuarcılık Organizasyon Ltd. Şti
Eskişehir 3. Kitap FuarıTüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
Yerli Market Haftası FuarıPin Fuarcılık Ltd. Şti.
Gapshoes 32.Uluslararası Ayakkabı, Terlik ve Yan Sanayi Yaz Fuarı Akort Tanıtım  Organizasyon ve Fuarcılık Ltd. Şti. 
EV’leniyoruz 2020 
Adana 5. Evlilik Hazırlıkları, Mobilya, Aksesuar, Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Organizasyonu,  Beyaz Eşya, Ev Elektroniği Fuarı
Tüyap Adana Fuarcılık A.Ş.      
Kauçuk 2020   
İstanbul 11.Kauçuk Endüstrisi  Fuarı
Tüyap İhtisas Fuarları A.Ş.
Maden Türkiye 
9.Maden Türkiye Uluslararası Madencilik, Tünel İnşa,  Makine  Ekipmanları ve İş Makineleri Fuarı
Tüyap İhtisas Fuarları A.Ş.
İBS Anne Bebek Çocuk FuarıBoyut Fuarcılık Hizmet. Org. Ltd. Şti
Kayseri EV’leniyoruz
Evlilik Hazırlıkları, Konut Projeleri, Mobilya, Aksesuar,  Dekorasyon, Züccaciye, Gelinlik, Damatlık, Abiye, Kıyafet, Çeyiz, Halı, Düğün Organizasyonu, Beyaz Eşya, Ev Elektroniği Fuarı
Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım  A.Ş.
İstanbul Health Expo Medikal Ürün, Ekipman ve Sağlık Turizmi FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş.
İSG 2020 İş Sağlığı ve Güvenliği FuarıPozitif Fuarcılık A.Ş.
4.Antalya Eğitim ve Kariyer FuarıEket Fuarcılık Tic. Ltd. Şti.
Emlak 2020  – Konut İşyeri Satınalma, Kiralama ve Finansman Fuarıİstanbul Fuarcılık A.Ş.
Language »