İş Güvenliğinde İş Ekipmanları

İş Ekipmanlarının İmalatçılarının Sorumlulukları

 • İş ekipmanları insanlara, çevreye ve diğer canlılara zarar vermemelidir.
 • Bir iş ekipmanı ile ilgili gereken tüm dokümanlar sağlanmış olmalıdır.
 • İş ekipmanları kullanılırken, bakımı yapılırken, ayarları yapılırken ve taşınırken ortaya çıkabilecek tehlikeli durumlar için gereken tüm önlemler alınmalıdır.
 • İş ekipmanlarının üzerinde oluşabilecek riskler için uyarıcı işaretler ve açıklayıcı bilgiler sağlanmış olmalıdır.

Makinelerin işaretlenmesi: Bütün makineler, asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir.

İş Ekipmanlarında Bulunması Gereken Asgari Gerekler

 • İş ekipmanlarında bulunan ve güvenliği etkileyen kumanda cihazları açıkça görülebilir ve tanınabilir özellikte olacak ve gerektiğinde uygun şekilde işaretlenecektir.
 • Kumanda cihazları zorunlu haller dışında, tehlikeli bölgenin dışına yerleştirilmelidir ve bunların kullanımı ek bir tehlike oluşturmamalıdır.
 • Kumanda sistemleri ve kontrol sistemleri güvenli olmalıdır.
 • Tehlikelerin durumuna göre, bütün iş ekipmanlarını tümüyle ve güvenli bir şekilde durdurabilecek bir kumanda sistemi bulunmalıdır.
 • İş yerlerinde iş ekipmanlarının çalıştırılması, sadece bu amaç için yapılmış kumandaların bilerek ya da isteyerek kullanılması ile sağlanmalıdır.
 • İş ekipmanının tehlikesine bağlı olarak gerektirmesi halinde acil durdurma sistemi bulunmalıdır.
 • İş ekipmanı ve tehlikeli kısımları durdurulduğunda aynı zamanda bunları harekete geçiren enerjide kesilmiş olmalıdır.
 • İş ekipmanlarının parçalarının kırılması, dağılması veya kopması gibi tehlike oluşturabilecek risklere karşı uygun koruma önlemleri alınmalıdır.

Tehlikeli kaynaklar

 • Döner miller
 • Çıkıntılar
 • Dişliler
 • Eziciler
 • Kesici ağızlar
 • Aşındırıcılar
 • Kapalı yerde hareket halinde olan parçalar
 • Elektrik

Makinelerin Oluşturduğu Riskler

 • Kesme veya bölme
 • Ezilme
 • Makaslama
 • Kapma veya yakalanma
 • Darbe
 • Takılma
 • Delme veya saplanma
 • Sürtünme veya aşınma

Genel Güvenlik Önlemleri

 • İş yerlerinde makinelerin uygun bir şekilde yerleştirilmesi,
 • Elektrikle çalışan makinelerin topraklanması,
 • Havayı kirleten makinelere uygun şekilde havalandırma yapılması,
 • Makine durdurulmadan kesinlikle bakım ve temizlik yapılmaması,
 • Makinelerin çalıştırma ve durdurma düğmelerinin uygun olması,
 • İş yerlerinde uygun aydınlatma yapılması,
 • İşçilerin güvenliliğinin sağlanması açısından iş ekipmanlarında ikaz ve işaretlerin olması,
 • İş ekipmanlarına ait ikaz ikaz donanımlarının kolay algılanır ve anlaşılır olması,
 • İşçilerin teması ve yaklaşması riskine karşı, iş ekipmanlarının yüksek veya düşük sıcaklıktaki parçalarının korunması,
 • İş ekipmanlarının bakım işlerinin yalnızca ekipman kapalı iken yapılması,
 • Tüm iş ekipmanları işçilerin doğrudan veya dolaylı olarak elektrikle temas riskinden korunmasına uygun olması,
 • İş ekipmanlarının enerji kaynaklarını kesecek araç ve gereçlerin, kolayca görülebilir ve tanınabilir olması gerekir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.