Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası ihmale gelmiyor…

Yılbaşında yürürlüğe giren yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, işyerleri için beraberinde birçok yeni yükümlülük getirdi. Yasa getirdiği bu yeni yükümlülüklere uyulmaması halinde idari para cezalarını da hiç bugüne kadar olmadığı şekilde yüksek tuttu. Yeni yasaya bağlı olarak hazırlanan en son yönetmeliklerden biri de, işverenlerin çalışanlarına iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim vermesi zorunluluğunu içeren yönetmelik. Hem yasa hem de çıkarılan yönetmelik, işverenlerin işyerlerindeki tehlikelere göre çalışanlarını eğitime tabi tutmalarını, alınması gereken önlemler hakkında bilgilendirilmesini zorunlu kılmakta. İşçisini iş sağlığı ve güvenliği konusunda eğitmeyen işveren, her bir çalışan için 1.078 TL idari para cezası ile karşı karşıya kalacak.

Yeni yasanın uygulanmasını yaygınlaştırmak adına çıkarılan eğitim yönetmeliğinde, işveren, çalışanlarını işe başlamadan önce hem iş sağlığı ve güvenliği konusunda, hem de işyerine özgü riskler konusunda eğitime tabi tutmak zorunda. Çalışma yeri ve iş değişikliği, iş ekipmanının değişmesi, yeni teknoloji uygulanması gibi durumlarda da bu eğitimler çalışanlara verilmek zorunda.

Yeni yönetmelik, eğitim konularını 3 ana başlıkta topladı. Bu eğitimlerden ilki çalışma hayatı ile ilgili mevzuat ve çalışanların sorumluluklarının anlatıldığı konulardan oluşmakta. İkinci olarak sağlık konu başlığı altında meslek hastalıkları, ilk yardım ve kurtarma konuları. Üçüncü konu da, teknik konular başlığı altında kimyasal ve fiziksel risk etmenleri, ekranlı araçlarla çalışma gibi konular.

İşverenler bu eğitimleri ticari faaliyet yapan ortak sağlık güvenlik birimlerinden, iş sağlığı güvenliği uzmanlığı veya işyeri hekimliği eğitim kurumlarından, kamu kurum ve kuruluşlarından, işçi ve işveren sendikalarından, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarından alabilecek.

Taşeronun olduğu işyerlerinde, taşerona ait çalışanların eğitimlerinden, asıl işveren de taşeronla beraber sorumlu olacak. Yani bir işyerinde taşeron olmak bu eğitim yükümlülüğünden kaçma anlamına gelmeyecek.

Yasa, tüm işyerleri için risk değerlendirmesi yapılmasını öngörüyor ve bunun üstünde özellikle duruyor. Risk değerlendirmesi en basit anlatımla işyerlerindeki tehlikelerin belirlenmesi, bunlara karşı tedbirlerin alınması ve bütün bu işlemlerin yazılı olarak kayıt altına alınması.

Risk değerlendirmesi yapmamanın kanunda belirtilen cezası 3.234 TL. Ayrıca bu riskleri belirleme çalışmasının yapılmadığı her ay için de 4.851 TL’lik ceza söz konusu. Bu durumda apartmanların 3 ay risk değerlendirmesi yapmaması halinde, teftişe gelen bir denetim elemanı apartmana 13.000 TL ceza yazacak.

Çalışma Bakanlığı, tüm işyerleri ve sektörler için risk değerlendirmesi rehberleri hazırlıyor. Öncelik apartmanlara ve kuaförlere verildi. Apartman yönetimleri ve kuaförler için risk kontrol listeleri hazırlandı. Bu kapsamda apartmanlar ve kuaförler risk değerlendirme formlarını hazırlayarak, hem para cezalarından kurtulacak, hem de işyerlerini güvenli hale getirecekler. Bunun için İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü web sayfasından formları indirerek doldurmak yeterli.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.